This job has expired

Head of Properties in Care - Cadw

Employer
Welsh Government
Location
Pan Wales
Salary
£63,880 to £74,730 plus pension benefits
Closing date
20 Apr 2021
You need to sign in or create an account to save a job.

Job Details

Head of Properties in Care - Cadw

Pan Wales

Salary: £63,880 to £74,730 plus pension benefits

Cadw is seeking to appoint a qualified and experienced conservation professional to the senior management role of Head of Properties in Care.

Cadw looks after 130 historic sites across Wales including two World Heritage sites. You will lead the conservation, estates and facilities management teams looking after these sites, making sure that they are accessible, safe and well-maintained, meeting the highest standards of conservation and care. You will play a leading role in ensuring that sites maximise their potential and help to position Wales as a world-class visitor destination. 

Closing date: 20/04/2021, 16:00

Pennaeth Eiddo dan Ofal - Cadw

Ledled Cymru

Cyflog: £63,880 i £74,730 a buddion pensiwn

Mae Cadw yn chwilio am weithiwr cadwraeth proffesiynol cymwys a phrofiadol ar gyfer rôl uwch-reoli Pennaeth Eiddo dan Ofal.

Mae Cadw yn gwarchod a gofalu am 130 o safleoedd hanesyddol ar hyd a lled Cymru gan gynnwys dau safle Treftadaeth y Byd. Byddwch yn arwain timau cadwraeth a rheoli ystadau a chyfleusterau sy’n gofalu am y safleoedd hynny, gan wneud yn siŵr eu bod nhw’n hygyrch, yn ddiogel ac wedi’u cynnal yn dda, gan fodloni’r safonau gofal a chadwraeth uchaf. Byddwch yn flaenllaw yn y gwaith o sicrhau bod safleoedd yn cyflawni o’u gorau ac yn helpu i sicrhau enw da Cymru fel cyrchfan wyliau o safon byd.

Dyddiad cau: 20/04/2021, 16:00

You need to sign in or create an account to save a job.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert